ongelijk

ongelijk
ongelijk1{{/term}}
〈het〉
wrong
voorbeelden:
1   zijn ongelijk bekennen admit oneself to be in the wrong
     ik geef je geen ongelijk I don't blame you
     hij had beslist ongelijk clearly he was wrong
     iemand in het ongelijk stellen prove someone to be/put someone in the wrong
————————
ongelijk2{{/term}}
〈bijvoeglijk naamwoord, bijwoord〉
[niet gelijk] unequal; 〈niet gelijkend〉 different (from)
[oneffen] uneven
[onregelmatig] uneven
voorbeelden:
1   〈sport〉 ongelijke leggers/liggers asymmetric bars
     een ongelijke strijd an unequal fight
     〈wiskunde〉 ongelijke zijden/hoeken unequal sides/angles
     het is ongelijk verdeeld in de wereld there's a lot of injustice in the world
3   zijn hart sloeg ongelijk his heart beat unevenly

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ongelijk — sondro leti …   Woordenlijst Sranan

  • Motas castrales en Zelanda — En la provincia de Zelanda, en Países Bajos, se ha descubierto un gran número de motas castrales, pequeños asentamientos defensivos situados sobre afloramientos o colinas de escasa elevación. Esta tipología de castillos tuvo un importante… …   Wikipedia Español

  • Ungleich — 1. Es geht ungleich auf der Welt, der eine hat den Beutel, der andere das Geld. Lat.: Quam inique comparatum est, ii qui minus habent, ut semper aliquid addant dittoribus. (Terenz.) (Philippi, II, 121.) 2. Es zeucht sich vngleich, wenn man… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”